ANDRE OPPDRAG

Elvekompaniet får ofte spørsmål og henvendelser om å bidra i andres evneter og arrangementer. Vi har f. eks fremført et lite utdrag fra Byen under Bakken på Spiralen for lederne av vann- og avløpsetaten fra de største byene i Norge! Og vi var med å arrangere den internasjonale kvinnedagen på Union Scene i Drammen 2017. Der utarbeida vi konsept, dramaturgi og regi sammen med prosjektgruppa fra Drammen kommune, og lagde forskjellige kunstneriske innslag. En av de innslagene het "SKAM DEG" og har blitt fremført andre steder også. På blant annet Kulturnatt 2017, for helse- og omsorgsetaten på terassen til Skutebrygga i Drammen, for 300 ungdommer på Portåsen i Mjøndalen... Og flere steder. Vi synes det er kjempespennende å forvalte de kompetansene kompaniet besitter inn i nye og annerledes prosjekter som oppfyller en av våre hovedstatutter: Kvalitetskultur til folket!

Fra "SKAM DEG" på Den internasjonale Kvinnedagen arrangert av Drammen Kommune
Foto: Marit Stokkenes

Våre sponsorer og samarbeidspartnere:

REINSVE EIENDOM

© 2017 by ELVEKOMPANIET.